Soma Legesenter

HAR DU BEHOV FOR ØYEBLIKKELIGE HJELP


Ring 113 eller legevakt 116117


Fra 2.1.2020

Henvendelse til MediCo legesenter

TELEFON 64872332     

             

NY ADRESSE

MediCo legesenter      Jernbaneveien 5, 1400 Ski

Soma Legesenter bliver del av MediCo legesenterKjære pasienter.


Jeg vil informere dere om at Soma legesenter bliver fra 01.01.2020 del av MediCo legesenter som ligger i Ski sentrum v. Jernbaneveien 5, kun 400 m fra Soma legesenters nåværende beliggenhet. Vi bliver altså en gruppepraksis med 3 fastleger.


MediCo har inntil nå bestått av Dr. Nadeem Asjid og Dr. Fahim Latif, begge spesialister i allmen medisin. Sammen flytter vi fra Oktober 2020 i store og flotte nye lokaler i Åsenveien i Ski sentrum.


Fra Jaunar 2020 er Dr. Asjid og Dr. Latif vikar for meg. Det er planlagt at jeg begynner i deltidsstilling fra vår 2020 i lokalene i Jernbaneveien 5, og er tilbake i full stilling fra Oktober 2020 i de nye lokalene. Der vil komme opdateringer på MediCo legesenters hjemmeside etterhvert, hjemmesiden finnes her.


Last gjerne ned pasientsky appen her. Via denne app kan der bestilles legetime, fornyes resepter, skrives e-konsultasjoner m.m.


Hvis der trenges legehjelp i romjula kan Ski kommunal fastlegekontor kontaktes i hverdagene.

På hverdage etter kl 16.00 samt i helgen og helligdagene ta kontakt til Follo legevakt (inntil 31.12.2019) og Nordre Follo legevakt (fra 1.1.2020).


Ved administrative spørsmål i romjula som ikke bestjenes av kommunal fastlegekontor som f.eks. reseptfornyelse kan MediCo legesenter kontaktes per pasientsky appen eller under Telefonnummer 64872332.


Med ønsker om et godt nytt år 2020.


Dr. Jonas Sommer

Jonas Sommer


Jonas er utdannet lege i Tyskland, cand. med. i 2013


I Juni 2018 overtok han fastlegepraksis fra Audun Myskja i Ski, Hans hjemmel flytter nu pr. 01.01.2020 til Medico Legesenter, Jernbaneveien 5. Han har siden 2018 også jobbet for Follo legevakt, og fortsetter nå i Nordre Follo legevakt.


Han kom til Norge med sin familie på Høsten 2017 og jobbet som Kommunelege vikar i Lensvik/Trøndelag.


Han har tidligere jobbet på medisinsk avdeling i København, ved Frederiksberg hospital (dk), ved Ortopedisk akuttmottak v. Hillerød hospital (dk).  

Han har også jobbet og samlet klinisk erfaring ved flere fastlegesentrer i Danmark.