Individuel meditasjon-samtale

Individuel meditasjon og inquery


Har du lyst på individuel i meditasjon/ mindfulness guiding, da er dette et tilbud for deg.
Nanne Emelie guider deg inn i meditasjon, tilpasset deg, dine behov og ønsker.


Vi prater om de oppdagelser du møter på vei inn i det meditiative felt.


Vi bruker inquery som er en metode for å bringe det meditiative stadiet inn i samtalen. 


Inquery er en nøytral observerende samtale, en samtaleform som bringer det meditiative observerende tankesettet inn i vår hverdagsbevisthet. En samtale hvor man observerer uten å analysere eller finne løsninger.


Nanne Emelie har selv en sterk meditasjonspraksis som har fulgt henne hele livet, og har flere utdannelser innenfor meditasjon og mindfulness, og klarer derfor å møte meditasjonen fra forskjellige vinkler. 


Du kan bestille enkelttimer eller flere timer over en tid. 
Coaching / Samtale 


I disse samtalene tar vi utgangspunkt i de temaene du kommer med og lar samtalen utfolde seg derfra.


Fokuset er å få tilgang til den dypere kjernen i deg selv, å styrke den delen av deg, og å utforske det temaet du kommer med - fra en dybere kontakt til din kerne. 


Vi bruker meditasjoner, energiarbeid og inquery som værktøy i samtalen. For å komme inn i en nærværende og nøytral bevisthet.


Bestill time eller bed om at blive ringet op

mail@somahelse.no